Kancelaria Radców Prawnych Kępiński, Jucewicz spółka partnerska istnieje od 2000 roku. Biuro Kancelarii znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Matejki 1A , lecz prowadzi obsługę prawną klientów również z innych miast Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Zielona Góra).

Główny zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię to obsługa przedsiębiorców (w szczególności spółek prawa handlowego):

  1. prawo cywilne (negocjacje, kontrakty i umowy tradycyjne jak i instytucje nowoczesnej cywilistyki),
  2. prawo handlowe (bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych),
  3. prawo pracy (regulacje wewnętrzne zbiorowe i indywidualne umowy, spory sądowe),
  4. sprawy sądowe, w tym dochodzenie należności (również w zakresie postępowania egzekucyjnego) – przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie),
  5. prawo nowych technologii (prawo telekomunikacyjne, świadczenie usług drogą elektroniczną, etc.),
  6. prawo autorskie i prawa pokrewne,
  7. prawo konstytucyjne – skargi do Trybunału Konstytucyjnego,
  8. prawo konsumenckie – np. rejestr niedozwolonych klauzul umownych (klauzule abuzywne, ogólne wzorce umowne, agresywne praktyki rynkowe, ochrona danych osobowych).

Partnerzy Kancelarii specjalizują się w kompleksowej obsłudze dostawców usług i operatorów telekomunikacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną. Ponadto Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz prawa nowych technologii (Internet, media elektroniczne, nowoczesne formy dystrybucji treści).

Wspólnicy tworzący Kancelarię posiadają doświadczenie szczegółowo opisane w Projektach

Kancelaria przyjmuje również zlecenia prowadzenia spraw w języku angielskim - wykorzystujemy język angielski w mowie (negocjacje i rozmowy handlowe) i piśmie (formalne pisma oraz umowy) w kontaktach zawodowych.

W sposób trwały współpracujemy z Kancelarią Notarialną Maciej Mielcarek Wojciech Osławski Bydgoszcz ul. Krasińskiego 9/1

wykonanie: domena.pl