Wykaz ważniejszych projektów wykonanych przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Kępiński, Jucewicz Spółka Partnerska:

I. Stała obsługa operatorów szerokopasmowych, świadczących nowoczesne usługi telekomunikacyjne:

 • telewizja kablowa,
 • szerokopasmowy Internet stacjonarny,
 • cyfrowa telefonia stacjonarna,
 • telefonia komórkowa (Mobile Virtual Network Operator – MVNO),
 • Internet mobilny,
 • Wideo na życzenie (Video on Demand – VoD).
II. Stała obsługa przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi
 • rejestracji i utrzymania domen internetowych
 • hostingu
 • telefonii VOIP

III. Skarga Konstytucyjna zakończona stwierdzeniem przez Trybunał Konstytucyjny RP niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów prawa autorskiego dotyczących tabel opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

IV. Członkostwo w Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze właściwym ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

V. Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego (KRS, przekształcenia i połączenia, walne zgromadzenia, zmiany umów spółek, podwyższenia kapitału, etc.).

VI. Negocjowanie i prowadzenie umów z dostawcami - umowy dostawy systemów – sprzętu i oprogramowania, umowy wdrożenia technologii, umowy obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej, itp.). Przykładowi kontrahenci: Alcatel-Lucent, Motorola, Nokia, Nortel Networks, Siemens, Cisco, SAP.

VII. Negocjowanie oraz prowadzenie umów o współpracy międzyoperatorskiej:

 • umowy o połączeniu sieci (interconnect) i rozliczeniach międzyoperatorskich,
 • umowy o współkorzystaniu z infrastruktury telekomunikacyjnej i dostępie telekomunikacyjnym (w tym dzierżawa kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych, kolokacja),
 • umowy z operatorami obsługującymi sieci szkieletowe (sieci transmisji danych i dostępu do Internetu),
 • umowy o MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

VIII. Negocjowanie umów z dostawcami treści (nadawcami kanałów telewizyjnych oraz dostawcami materiałów dla usługi Video na życzenie VoD). Przykładowi kontrahenci: MTV, HBO, Eurosport, Discovery, TVP, TVN, Polsat, Hustler, Marc Dorsel, etc.

IX. Reprezentowanie operatorów telekomunikacyjnych w sporach sądowych, w tym sporach z nadawcami i organizacjami zbiorowego zarządzania.

X. Sprawy z regulatorami rynków w Polsce (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

XI. Uczestnictwo w Zespole Doradców Prawnych przy Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

XII. Udział w procesach due dilligence grup kapitałowych w Polsce oraz procesach z zakresu Mergers & Acquisitions (M&A) - udział w międzynarodowych transakcjach sprzedaży grup kapitałowych, składających się z polskich spółek prawa handlowego.

XIII. Sporządzenie na zlecenie Ministerstwa Łączności analizy przeszkód formalnych w procesie inwestycyjnym w telekomunikacji (grudzień 2000).

XIV. Opiniowanie normatywnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) rozporządzeń zakresu prawa autorskiego i prawa telekomunikacyjnego.

XV. Reprezentowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jednej z organizacji samorządu gospodarczego.

XVI. Udział w tworzeniu, wykonaniu i refinansowaniu znaczących umów kredytowych (w tym umów udzielanych przez wielopodmiotowe konsorcja bankowe).

wykonanie: domena.pl